• ساعت : ۱۵:۳:۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 82
برگزاری یكصـد و پنجاه و سومین جلسه كمیته فنی موسـسه

یکصـد و پنجاه و سومین جلسه کمیته فنی موسـسه تحقیقات کشاورزی دیم با حضور دکتر روستایی سرپرست موسسه و با شرکت اعضای کمیته علمی فنی در 25 آبان ماه 1401 از ساعت 9 الی 12 بصورت وبیناری برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه دکتر روستایی از زحمات اعضای کمیته فنی در بررسی دقیق و جامع پروژه های تحقیقاتی تشکر نموده و نکاتی را در خصوص بهبود برنامه‌های مورد انتظار برای سال‌های زراعی آتی بیان کرد. 

سرپرست موسسه با اعلام نظر درخصوص تعداد و نحوه برنامه ریزی پروژه‌های به نژادی خواهان بررسی نهایی پیشنهادات توسط اعضای کمیته برای برنامه ریزی برای سال زراعی جاری گردید. وی همچنین با طرح پیشنهاد برنامه محوری و سفارشی بودن پروژه های تحقیقاتی، از روسای بخش‌های درخواست نمود که برنامه‌های تحقیقاتی بخش مربوطه خود را بر اساس اولویت‌های موسسه بازبینی نمایند.

ایشان در مورد تولید لاین با بخش‌های خصوصی و سایر موسسات اظهار نمود در صورت مشارکت، سازگاری‌های خصوصی و عمومی ارقام با دقت و سرعت بیشتر انجام خواهد شد و وزارت جهاد کشاورزی بعنوان متولی ارقام اقدامات موثری در بهبود سرعت ضریب نفوذ ارقام در دیم زارها خواهد داشت . 

سرپرست موسسه بر ضرورت همکاریهای مشترک با دانشگاهها، بانک ژن، موسسات و پژوهشکده‌های سازمان جهت بهره مندی از منابع ژرم پلاسم به ویژه برای محصولات جایگزین در بخش های علوفه و دانه های روغنی، بازنگری دستورالعمل های فنی برای مناطق و اقلیم های مختلف و اجرای پروژه‌های به زراعی تاکید نمود. وی برنامه‌های بخش به زراعی موسسه را مهم دانستند و پیشنهاد گردید برای بهره مندی از نیروهای انسانی استان‌های مختلف برنامه‌های به زراعی با مشارکت سایر موسسات مربوطه سازمان انجام گیرد.

در ادامه جلسه اعضای کمیته فنی ضمن تبریک سرپرستی موسسه به دکتر روستایی، آمادگی خود را برای همکاری بیشتر در پیشبرد اهداف موسسه اعلام نمودند و در خصوص موارد مطرح شده تبادل نظر کردند. سپس پروپوزال‌ها و گزارش‌های نهایی ارسالی به دبیرخانه کمیته فنی توسط اعضاء  بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

6.0.3.0
V6.0.3.0