• ساعت : ۹:۴۵:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 63
امضای تفاهم نامه ایجاد ایستگاه اقلیم شناسی سینوپتیك در ایستگاه ستاد موسسه

به منظور استفاده آنلاین و بهینه از داده‌های هواشناسی دراجرای طرح‌های تحقیقاتی در جهت بهبود و افزایش عملکرد در دیم‌زارها، تفاهم نامه همکاری مشترک ایجاد فاز اول ایستگاه اقلیم شناسی سینوپتیک در ستاد موسسه در 28 آبان ماه 1401 با حضور دکتر مظفر روستایی سرپرست موسسه و دکتر عبدلی مدیر کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی امضاء گردید و مقرر گردید در سال‌های آتی ضمن هم‌افزایی و ایجاد فازهای بعدی، همکاری فی مابین در قالب پروژه‌های مشترک با استفاده از نیروهای متخصص و امکانات طرفین برنامه ریزی و بعد از تصویب عملیاتی گردد.
قبل از امضای تفاهم نامه، مدیر کل هواشناسی استان و هیئت همراه با حضور دکتر روستایی و تعدادی از محققین موسسه از ایستگاه هواشناسی موجود در ایستگاه بازدیده نموده و ضمن تبادل نظر در خصوص استقرارمحل جدید ایستگاه اقلیم شناسی به توافق رسیدند.

6.0.3.0
V6.0.3.0