• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 147
برگزاری اولین نشست دكتر روستایی با همكاران موسسه

برگزاری اولین نشست دکتر روستایی رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با محققین و همکاران موسسه در 22 آبان 1401 در سالن شهید شفیع زاده ایستگاه ستاد موسسه برگزار گردید.

در این نشست دکتر روستایی ضمن ارایه گزارشی از برنامه ها و فعالیت های خود در خصوص پیشبرد اهداف موسسه در راستای اجرای پروژه جهش تولید در دیم زارها، زمانی محقق خواهد شد که بخش اجرا از دستورالعمل های فنی موسسه و نظرات کارشناسی محققین موسسه استفاد کنند که لازم است همکاران راهکارهای علمی و عملی خود را برای به کارگیری یافته های تحقیقاتی در عرصه های تولید با بخش اجرا را ارایه و نهایت همکاری را در استان و سطح کشور با معاونت زراعت و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها داشته باشند.

وی با بیان این که در زراعت دیم بیش از 60 الی 70 درصد موفقیت مربوط به مدیریت زمان کشت و استفاده دقیق  و بهینه از نهاده ها مطابق با توصیه های تحقیقاتی موسسه می باشد .بخش های تحقیقاتی پیشنهادات خود را در خصوص استفاده بهینه از ادوات کاشت و نیازمندی بخش خود را در مورد ماشین الات اعلام نمایند. همچنین ایشان بر ایجاد پایلوت های تغذیه در مناطق گرمسیری حداقل در دو منطقه در هر استان و برروز رسانی دستورالعمل های فنی موسسه پیش از سال زراعی جدید و توسعه هسته های بذری در بخش های حبوبات، دانه های روغنی و علوفه تاکید نمود.

در این جلسه ضمن تبادل نظر، همکاران پیشنهادات و دیدگاههای خود را در خصوص استفاده بهینه از ادوات موجود و تجهیز و بکار گیری استفاده از تکنیک های نوین در دیم زارها، آبیاری تکمیلی در ایستگاه، سیستم گرمایی و سرمایی در گلخانه ها و مشکلات نرخ مصوب خرید نخود از کشاورزان بیان نمودند.    

6.1.9.0
V6.1.9.0