• ساعت : ۰۹:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 83
روستایی در جلسه گزارش پروژه TCP: هدف اصلی پروژه آشنایی با مدیریت های زراعت و تكنولوژی های جدید در دیم زارها است

پروژه TPCIRA/3804 با همکاری معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، سازمان تات و موسسه تحقیقات کشاورزی دیم در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان و همدان به مدت 15 ماه از ابتدای سال زراعی 1401 در جهت تامین امنیت غذایی، کشاورزی پایدار و توسعه روستایی با هدف افزایش بهره‌وری و بالفعل سازی پتانسیل تولید کشاورزی دیم اجرا شد.

سطح این پروژه 20 هکتار در چهار استان مذکور از محصولات زراعی دیم به منظور ارزیابی 51 رقم شامل: غلات(گندم و جو )، حبوبات(نخود و عدس)، علوفه(ماشک و نخود علوفه ای) و دانه های روغنی (گلرنگ و بالنگوی شهری)، تغذیه گیاهی، تراکم های زراعی، کنترل علف های هرز و تعیین و اندازه گیری میزان آهن و پروتئین ارقام، عملیاتی گردیده است.

در جلسه مشترک روستایی و جعفرزاده به ترتیب رییس و معاون پژوهش و فناوری موسسه با سبزچی مشاور ملی کشاورزی حفاظتی دفتر فائو بعد از ارائه گزارش پیشرفت پروژه و جمع بندی نهایی، روستایی اعلام کرد: هدف اصلی این پروژه هم افزایی محققین موسسه، کارشناسان بخش اجرا و کشاورزان پیشرو در خصوص آشنایی با مدیریت های زراعت و تکنولوژی های جدید با تاکید بر کشاورزی حفاظتی در دیم زارها بوده است

رییس موسسه اظهار کرد: با اجرای این پروژه ضمن عملیاتی کردن دستورالعمل های فنی موسسه در راستای کشاورزی پایدار و حفاظتی، توانمندسازی کارشناسان ترویج و کشاورزان استان های مذکور و استان های مجاور در خصوص مدیریت های زراعی در شرایط دیم از طریق بازدید های میدانی و تهیه دستورالعمل های فنی انجام گردید.

شایان ذکر است اولین همایش ملی این پروژه با حضور مدیران وزارت جهادکشاورزی، مسئولان استانی، محققین موسسه دیم و بو ژو؛ مشاور ارشد کشاورزی دفتر منطقه¬ای فائو و دومین همایش این پروژه همزمان با بیست و نهمین همایش سالیانه برنامه ریزی موسسه در مراغه برگزار گردید. شرکت کنندگان در اولین همایش از مزرعه نمایشی این پروژه در مراغه (روستای گل تپه) و مغان بازدید نمودند.

همچنین در طول اجرای این پروژه  کارشناسان و کشاورزان استان های مختلف  با شرکت در 24 مورد روز مزرعه و 8 مورد کارگاه نیم روزه از مزراع این پروژه بازدید نموده و با نتایج مطلوب این پروژه در مقایسه با مزراع کشاورزان آشنا شدند.

 

جلسه.jpg

6.1.9.0
V6.1.9.0