• ساعت : ۱۰:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 106
دوره آموزشی مصرف بهینه كودهای شیمیایی و تغذیه در شرایط دیم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه دیم: دوره آموزشی مصرف بهینه کودهای شیمیایی و تغذیه در شرایط دیم با محوریت محصولات زراعی استراتژیک گندم و جو دیم ویژه کارشناسان زراعت استان اردبیل به مدت چهار روز در محل مجتمع آموزش کشاورزی  این استان برگزار گردید.
مدرس این دوره ولی فیضی عضو هیات علمی موسسه دیم بوده است که در این دوره تخصصی ضمن بیان آخرین یافته ها و نتایج تحقیقاتی موسسه دیم در خصوص تغذیه بهینه کودی محصولات زراعی دیم بویژه گندم وجو کارشناسان زراعت جهادکشاورزی استان اردبیل با نکات فنی و کلیدی در مدیریت مزارع دیم از نظر تغذیه و مصرف کودهای پایه و ریزمغذی ها، کودهای زیستی، بذرمال، اسید آمینه، نحوه جایگذاری کود با کارنده ها، اهمیت مصرف کودهای پایه در زمان کاشت، اصول محلولپاشی و محاسبه و تعیین نیاز کودی زراعت دیم گندم، جو و سایر محصولات زراعی دیم آشنا شدند.

6.1.9.0
V6.1.9.0