• ساعت : ۱۰:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 69
قرارداد انتقال دانش فنی‌ تولید و تكثیر دو رقم عدس " سنا و بیله سوار " با بخش خصوصی

روستایی؛ رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم با امضای قرارداد 10 ساله با واگذاری امتیاز انحصاری و موقت دو رقم پرپتاسیل عدس سنا و بیله سوار به شرکت آویژه رویش بذر اترک در استان خراسان شمالی موافقت نمود.
این‌ قراردادها در راستای انتقال دانش فنی و بهره مندی از پتانسیل‌های بخش خصوصی در امر تولید وتکثیر بذر انجام می شوند.
شرکت‌های متقاضی این رقم برای استان هاي ديگر مي‌توانند جهت مشارکت و عقد قرارداد در تکثیر این رقم و ارقام دیگر محصولات زراعی دیم این موسسه اقدام نمایند. 
در حال حاضر موسسه تحقیقات کشاورزی دیم با احتساب واگذاری ارقام فوق دارای 83 قرارداد فعال تکثیر بذر ارقام جدید گندم، جو، نخود، عدس، ماشک و گلرنگ با شرکت‌های خصوصی است و از مشارکت تمام شرکت‌های فعال در این زمینه استقبال می‌نماید.

img_20231114_103342.jpg

6.1.9.0
V6.1.9.0