• ساعت : ۷:۲۸:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 
  • تعداد بازدید : 50
بازدید یاوران تولید موسسه از مزارع دیم غلات در شهرستان تسوج

 

یاوران تولید موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با همراهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تسوج روز چهارشنبه 23 تیرماه 1400 از مزارع دیم غلات شهرستان تسوج بازدید نمودند و در جلسه هم اندیشی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تسوج که با حضور مدیر جهادکشاورزی و کارشناسان پهنه این شهرستان برگزار شد، شرکت نمودند.
در این جلسه مدیر جهادکشاورزی شهرستان گزارشی از سطح زیر کشت غلات، خشکسالی و تاثیر آن بر عملکرد زراعت دیم و کشاورزی حفاظتی در این منطقه ارائه نمودند. سپس در خصوص ارقام مقاوم به خشکی و پر پتانسیل گندم و خصوصاً جو پاییزه در اراضی شور دریاچه ارومیه، ارقام پاییزه نخود و علوفه بحث و تبادل نظر گردید.
همچنین به منظور رفع مشکلات اساسی در منطقه بر رعایت تناوب زراعی، جایگزینی کشت‌های بهاره جو و حبوبات با کشت پاییزه، حفظ بقایا و اجرای مکانیزه عملیات زراعی تاکید شد. مقرر گردید در اراضی دیم شهرستان طرح های تحقیقی - ترویجی برای آشنایی کشاورزان با مزایای کشاورزی حفاظتی و آشنایی با ارقام جدید غلات، حبوبات و علوفه اجرا گردد.

روابط عمومی موسسه 

6.0.3.0
V6.0.3.0