عنوان گروه خبري / سخنرانی ها .
  • ساعت : ۱۸:۵۲:۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 172
سخنرانی علمی همكار جدید الاستخدام موسسه دیم در مركز تحقیقات اردبیل بصورت ویدیو كنفرانس


جلسه سخنرانی علمی دکتر نسترن مهری عضو هیئت علمی همکار موسسه دیم در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل با حضور دکتر علیزاده رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و با شرکت اعضای هئیت علمی، محققین و همکاران در 13 تیرماه 1400 با عنوان" آنالیز پروتئوم بساک گندم تحت شرایط تنش خشکی" بصورت ویدیو  کنفرانس درموسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور  برگزار گردید.
                                                                            روابط عمومی موسسه

6.0.3.0
V6.0.3.0