عنوان گروه خبري / بازدید ها .
  • ساعت : ۱۱:۳۳:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 100
بازدید دكترعلیزاده از آزمایشات و مزارع تكثیر هسته‌های بذری دیم دراستان اردبیل

دکتر علیزاده رییس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به همراه رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل و مسئولان بخش تحقیقاتی حبوبات و برنامه ملی جو دیم روز چهارشنبه 9 تیرماه 1400 از آزمایشات و مزارع تکثیر هسته‌های بذری دیم در اردبیل بازدید کردند.

 در این بازدید ضمن رایزنی در خصوص راهکارهای افزایش فعالیت‌های پژوهشی با وجود بازنشستگی دو محقق آزمایشات دیم در مرکز، بر توسعه کمی و کیفی تولید طبقات بذری ارقام دیم با جلب مشارکت بخش خصوصی و افزایش فعالیت‌های ترویجی و نفوذ ارقام جدید با توجه به ظرفیت‌های تولید در استان تاکید شد.

روابط عمومی موسسه

 

 

6.0.3.0
V6.0.3.0