عنوان گروه خبري / بازدید ها .
  • ساعت : ۶:۵۴:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ 
  • تعداد بازدید : 62
پایش محصولات پاییزه دیم در استانهای آذربایجانشرقی و غربی

رئیس بخش غلات موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به همراه عضو هیئت علمی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، و کارشناس سازمان حفظ نباتات از 22 الي 25خرداد ماه 1400 از مزارع غلات دیم شهرستانهاي مختلف استان‌های آذربایجان شرقی و غربی بازديد کردند.

در بازدید از هر استان که کارشناس معاونت زراعت و مدیران و کارشناسان اجرایی استان‌ نیز حضور داشتند در خصوص تغذيه كودي متعادل در دیمزارها‌، مصرف کودهای سرک و محلول پاشی اوره بحث و تبادل نظر گردید.

همچنین بر رعایت دستورالعمل های فنی موسسه، مبارزه با علف‌هاي هزر و استفاده از ارقام جديد مقاوم به بيماري زنگ زرد تاکید گردید.

روابط عمومی موسسه

شهرستان میانه

شهرستان هشترود

شهرستان اهر 

شهرستان هوراند 

شهرستان اشنویه 

6.0.3.0
V6.0.3.0